Masszázs fajták

Gyermekmasszázs

Gyermek masszázs bevezető

A gyermekek masszírozása alapvetően fontos testi és lelki fejlődésükhöz. Az összes gyakorlat az ő esetükben is alkalmazható, de mindig tartsuk szem előtt, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk.

Gyermek­masszázs

A gyermekmasszázs elméletét és techni­káit huszonöt évvel ezelőtt honosította meg a Békehadtest egyik tagja az Egye­sült Államokban. Ő maga egy indiai árvaházban sajátí­tott el néhányat a legismertebb módszerek közül. Manapság ennek a praktikának világ­szerte egyre több híve van. E terápia elterjedéséhez nagy­ban

hozzájárult azok­nak a kutatóknak a kis, de folyamatosan növekvő csoportja, akik úgy vélik, hogy a masszázs pozitív hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére.

Bal kezünkkel óvatosan fog­juk meg a gyermek boká­ját, jobb kezünkkel pedig fentről lefelé tartó tokkal masszírozzuk át a láb­ikrától a lágyékig terjedő területet. A nyomás legyen nagyon enyhe.

Fogjuk meg mindkét ke­zünkkel a gyermek lábszá­rát a lábikraizom magas­ságában. Ezután enyhe mozdulattal csavarjuk a lábszárát mindkét kézzel el­lentétes irányban. Ismétel­jük meg ezt a gyakorlatot a combokon is.

Az oktatók

Az oktatók megtanít­ják a szülőknek, hogyan masszírozzak gyermeküket a meg- felérő mozdulatokkal és nyomással. növényi olajokat is használva. A kutatók úgy vélik, hogy o masszázs serkenti az idegrendszert, olyan anyagokat szabadít fel, amelyek nyugtató hatásúak, növelik az étvágyat, s ami a legfontosabb, erősíti a szülő és a gyermek között köteléket, Ezenkívül a masszírozás o simogatás egyéb ajtó i elősegíthetik koraszülöttek  súlygyarapodását, s ezáltal csökken a kórházban töltendő idő.

A szülők

Azok a szülők, akik már masszírozták gyermeküket, tapasztalhatták, hogy a masszázs kitűnő hatású, minthogy egyre növekszik a gyermekmasszázs és hasonló terápiák iránti érdeklődés, a kutatók egyre több időt és pénzt fordítanak annak tanulmányozására, miként hatnak a testi folyamatok az elmé­re.

Hüvelykujjunkat helyezzük a gyermek talpára, s nyomo­gassuk finoman.

Mutató- és hüvelykujjunkkal sorban fogjuk meg és nyo­mogassuk végig a gyermek összes lábujját, mindegyiket három másodpercig. Ad­dig ismételjük, amíg a gyer­mek meg nem nyugszik.

Bal kezünkkel fogjuk meg a gyermek bokáját, majd a jobb kéz mutatóujját he­lyezzük a talpára a lábujjak magasságában, s óvato­san húzzuk bőrét a sarka felé. E masszázs során hüvelykuj­junkkal körkörös mozdula­tokkal nyomkodjuk át a gyermek talpát. Először el­lenáll majd, de rövid időn belül megnyugszik, s enge­di, hogy masszírozzuk.

Emeljük meg a gyermek lá­bát a sarkánál fogva, s hü­velykujjunkkal végezzünk apró, körkörös mozdulato­kat a bokája körül,

Az alacsony vérnyomás és a hasi masszázs

Azok az emberek, akiknek alacsony a vérnyomásuk, s nincs szívbillentyű problémájuk, alkal­masak arra, hogy hasi masszázst kapja­nak. Ez a mozdulat­sor közvetlenül hat a vérkeringésre. Idő­tartama a pácienstől függ. A kezelés során az érverés lassul, s a vérnyomás egy kissé csökken. Ha a has nagyon érzékeny, két kezelés között várjunk legalább három napot. Ha kevésbé érzé­keny, mély-masszázst is végezhetünk rajta, de mindig nagyon óvatosan.

E masszázst tenyérrel végezzük, elölről hátrafelé váltott kézzel, az egész lábszárra kiterjesztve.

Kezünket forgassuk a gyermek hasán, mintha ásnánk. A masszázs során legyünk nagyon óvatosak.

Mélymasszázs a hason

Ezt a masszázst egész tenyerünkkel végezzük. Hasfali zsírlerakódás vagy folyadék beszűrődés megszűntetésére használhatjuk. Tartsuk észben, hogy bizonyos páciensek szédülhetnek ilyen jellegű masszázs közben. Ez a tünet azonban nem különösebben vesze­delmes, ezért nem kell okvetlenül abbahagyni miatta a kezelést.

Ujjainkat helyezzük a gyer­mek derekára, s hüvelyuj­junkat tegyük a köldök fölé. Húzzuk ujjainkat oldalirányban.

Az egyik tenyerünket he­lyezzük a gyermek hasára, s lassan, finoman rajzoljunk vele köröket.

Két kezünket helyezzük pár­huzamosan a gyermek ha­sára a köldök két oldalán. Az egyik kezünket felfelé, a másikat lefelé mozgassuk. Masszírozzuk a has egész fe­lületét olyan óvatosan, amennyire csak lehet. Na­gyon alkalmas a székreke­dés megszüntetésére.

Jobb kezünket mozgassuk óvatosan fel-le a gyermek hasának bal oldalán. Ismé­teljük meg a gyakorlatot másik kezünkkel az ellenté­tes oldalon.

Serkentő felszíni masszázs

Fernand Cautru szerint a has tájékán könnyed dobolással végzett serkentő felszíni masszázst akár aperitifnek vagy emésztést segítő masszázsnak is nevezhetnénk attól függően, hogy étkezés előtt vagy után végezzük. A gyakorlat ne tartson tovább tizenöt percnél, de gyermekek számára inkább a tízperces kezelés a megfelelő.

A gyomorban levő táplálék

Kellőképpen bizonyították már, hogy a hasi masszázs csökkenti azt az időt, amíg az étel a gyo­morban van. Ez az egyik olyan ok, amely indokolttá teszi a masszázst fogyókúrás ét­rend mellett, hiszen felgyorsítja az emésztést. Ra például az emésztés rendesen négy­öt órán át tart, masszírozással ez két-három órára csökkenthető.

Rezegtetés a hasfalon

A rezegtetést ujjvé­gekkel vagy tenyér­rel végezzük a has­falon. Ezt a területet erőtejesen és a lehető leggyorsab­ban rázzuk. A kéz folyamatosan a páciens testén nyugodjon, s egy pillanatra se hagyjuk abba a rezegtetést, csak akkor, ha a befogadó kellemetlen érzésre panaszkodik. A gyermekek számá­ra általában kelle­mes ez a masszázs, ugyanis közvetlen kapcsolatba kerül­nek a masszőrrel,

Tenyerünkkel végezzünk ke­resztirányú mozdulatokat a mellkastól a hasig, illetve az egyik csípőtől a másikig. Ez a gyakorlat álmatlanság esetén segít.

Ahhoz, hogy a masszázs hatásos legyen, azaz a lehető legnagyobb mértékben el­lazítsa és megnyugtassa a gyermeket, jobb kezünket helyezzük mellkasának egyik oldalára, Ezután U alakban haladjunk kezünk­kel a mellkas másik oldala felé.

Az ujjak

Négy ujjunk azonos anatómiai felépítésű, míg hüvelykujjunk bizonyos eltéréseket mutat. Ujjaink henger alakúak, s két oldaluk jól megkülönböztethető egymástól. Az elülső oldalukon találhatók a feszítőinak, míg a hátulsón a hajlítóinak.

Helyezzük ujjainkat a gyer­mek hasára, s úgy mozgas­suk őket, mintha zongoráz­nánk, de a nyomás ne legyen túl erős. Ha a masszázst a végtagokon végez­zük, megfelelő lesz a vérkeringés.

Helyezzük egymás mellé két tenyerünket a gyermek hasán, s ebből a helyzetből haladjunk oldalirányban, enyhe nyomást kifejtve.

Az ujjak sérülései

Az ujjakat sérülés vagy elváltozás is érheti, s ízületi merev­ség alakulhat ki mind a hajlító-, mind a feszítőinakban. Mivel nagy igénybe­vételnek vannak kitéve (különösen a kéz ujjai), kisebb sérüléseket szenved­hetnek, amelyek gyakran elfertőződ­nek. Nem ritka a veleszületett rendellenesség sem, amelyre különösen oda kell figyelni. Érdemes megtanul­nunk az önmasszázs technikáit, s ajánla­tos minden pillanatot kihasználnunk annak érdekében, hogy az ujjak mozgéko­nyabbá váljanak.

Tenyerünket helyezzük a gyermek mellkasára, s írjunk le kis íveket, amíg a bordá­kig nem érünk. Ezután vé­gezzük el a mozdulatsort el­lentétes irányban, amíg vissza nem érünk a mellkas masszírozása közepéig.

A kéznek a csontok közötti részét masszí­rozhatjuk úgy, hogy egy ujjal a csukló felé húzzuk a bőrt. De masszírozhatunk az egész kezünkkel is, nyomkodva a paciens kezét. Ha hideg a keze, addig dör­zsöljük, amíg megfelelően fel nem melegszik.Helyezzük kezünket a gyermek vállára, majd csúsztassuk átlósan a csípőig. Vé­gezzük el ugyanezt a moz­dulatot a másik válltól kiindulva is.

A csukló

A mikor a csuklót emlegetjük, arról az ízületről beszélünk, amely az alkart összeköti a kézfejjel. Emellett azonban az ízületen kívüli lágy részeket is magában foglalja. E tájék masszírozására az a gyakorlat alkalmas, amely abból áll, hogy két kezünkkel megfogjuk a csuklót, s egyik kézzel az egyik, a másikkal pedig a másik irányba forgatjuk csavaró mozdulattal, amely nagyban elősegíti a vérkeringést.

Tartsuk magasra a gyermek csuklóját a bal kezünkkel, simogassuk óvatosan a hónalját. Fogjuk meg bal kezünkkel a csuklót, tartsuk függőleges helyzetben, jobb kezünket pedig mozgassuk fel-le, mintha fejnénk.

A felnőttek masszázsa gyermekek igényeihez igazítva

Mindenféle masszázs, amelyet a felnőtteken alkal­mazunk, a gyerme­kek esetében is hatásos. Az egyetlen különbség a masszí­rozás intenzitása. A keleti technikák nem a legalkalma­sabbak erre a célra, ezért érdemesebb olyan masszázst alkalmazni, amely a vérkeringésre és az izmok feszes­ségére hat,

Az ínhüvelyek

Gyakori a csukló ínhüvelyeinek nagy fájdalommal járó heveny vagy idült gyulladása, amely­nek során folyadék halmozódhat fel e testtájon, s ez aka­dályozhatja az ízület mozgását. A meg­felelő masszázs az alkar felé tartó enyhe mozdulatsor, amely segít eloszlatni a felgyülemlett folya­dékot, s ezáltal megszünteti a fájdalom egyik okát. A masszí­rozás során ujjbe­gyünkkel finoman nyomkodjuk a csukló kézfej felőli oldalát.

Az egyik kezünkkel fogjuk meg a gyermek alkarját, a másikkal kétfejű karizmát, ekképp közrefogjuk a könyökét. Két kezünkkel csa­varjuk óvatosan ellentétes irányba a karját.

Az egyik kezünkkel fogjuk meg a gyermek csuklóját, a másik kezünk hüvelyk- és mutatóujját fel-le mozgatva pedig masszírozzuk finoman az ujjait. Kiváló gyakorlat a vérkeringés javítására.

A csukló sérülései

Ha a csukló ízülete vagy csontjai megsérülnek, a masszírozást mindig felszíni mozdulatokkal kezdjük, két kézzel dolgozva először az orsócsont, majd a kézfej, végül a tenyér felőli oldalon.

Két kezünkkel fogjuk át a gyermek kezét, s finoman si­mogassuk kézfejét. Ha hi­deg a keze, ezzel a masszázzsal hamar a megfelelő hőmérsékletre melegíthető.

Masszírozás közben hü­velykujjunkkal írjunk le kis kö­röket a gyermek csuklóján. Egy idő múlva tartsunk szü­netet, majd ismételjük meg a gyakorlatot.

Elesés

Amikor előreesünk, általában kezünkkel igyekszünk megtar­tani magunkat. Ilyen­kor teljes testtöme­günk a sajkacsontra nehezedik, ekképp e csont könnyen meg­sérülhet. Ez a fajta sérülés elég gyakori, így a masszőröknek is sokszor van dolguk vele, sőt olykor sebészi beavatko­zásra is szükség lehet. Minden esetben fontos azonban a csukló „tornázta­tása”, a rehabilitá­ciós masszázs.

Az alkar

A z alkar a könyök és a csukló közötti terület. Fartörzshöz hasonló alakja van, amely felépítésétől függően többé-kevésbé ellaposodhat. A belső részén a bőr nagyon vékony, s kevéssé borítja szőrzet, míg külső részén a bőr sokkal erősebb, s mind a nők, mind a férfiak esetében gyérebb-dúsabb szőrzet fedi. Az e területen leggyakrab­ban alkalmazott masszázstípusok rendkívüli módon javítják a vérkeringést, s erősítik a pácienst. A mozdulatokat a csuklótól a könyök felé végezzük, s csavaró mozdulatok masszírozzunk.

A csukló nyomkodása

E jótékony hatású masszázs során az egyik kezünkkel nyomkodjuk az alkart a csuklótól a könyök felé. De masszíroz­hatunk két kézzel is, hüvelykujjunkkal követve az izmok irányát. Az is serkenti a vérkeringést, ha tenyérrel gyorsan dörzsöljük a területet.

Bal kezünkkel fogjuk meg határozottan a gyermek csuklóját, de vigyázzunk, hogy ne okozzunk neki fáj­dalmat. Jobb kezünket, amelyet a másik mellé he­lyeztünk, csúsztassuk a vál­lig. Ezt a masszázst mindig felfelé tartó mozdulatokkal végezzük.

Két kezünkkel felváltva dol­gozzunk lentről felfelé, a csuklótól a vállig. Ez a gya­korlat jót tesz a vérkerin­gésnek, s erősíti a gyermek karját.

Az alkar masszírozása

Az alkar két oldalát masszírozhatjuk akár egyszerre is. A páciens alkarja egy párnán nyugodjon, könyökkel lefelé. Két kézzel masszírozzunk: az egyikkel az alkar elülső, a másikkal a hátulsó részét dörzsöljük energikusan.

Az egyik kezünkkel emeljük fel a gyermek alkarját, s ütögessük mozgassuk óvatosan, míg a másik tenyerünkkel finoman. . Ez a gyakorlat jótékonyan hat a gyermek mozgásrendszerére.

Két kezünket fordított V alakban helyezzük a gyer­mek arcára, majd enyhe nyomással csúsztassuk a fej két oldala felé, amíg muta­tóujjunk a halánték magas­ságába nem ér.

Az orsócsont sérülése

Rándulás vagy törés következtében az orsócsont gyakran megsérül. Bár ilyen­kor sebészi beavat­kozásra van szükség, az orvos gyakran igénybe veszi masszőr segítségét is, hogy a páciens minél előbb és minél teljesebb mértékben felépüljön. Ebben az esetben ujjbeggyel masszírozzunk, az orsócsont menti területet nyomkod­va. Az orsócsont alsó, szélesebb részétől haladjunk felfelé a könyökig, mindig finom, de határozott mozdula­tokkal. A masszírozás hatékonyságának növeléséhez használ­hatunk gyulladás­csökkentő krémet.

Vérömleny

Amikor az alkar izmai között vérömleny keletkezik, elősegít­hetjük felszívódását, ha mélymasszázst végzünk a környé­kén. Evégett mindkét kezünkkel felváltva masszírozzunk az orsócsont és a singcsont közötti területen. Az izom­fáradtságból adódó görcsök is megszün­tethetők, ha a nyom­kodást rezegtetéssel társítjuk.

Öt másodpercen keresztül hüvelykujjunkkal óvatosan rajzoljunk kis köröket a gyer­mek szemhéjára. Ez a gya­korlat rendkívül nyugtató hatású.

Hüvelykujjunkat helyezzük a gyermek orrhátára, majd csúsztassuk átlósan az arc felé. Ezután térjünk vissza a kiindulási pontra, s ismétel­jük többször a gyakorlatot.

A könyök A kiálló könyöknyúlványon kívül a felkarcsont és az alkarcsontok ízülete, valamint az őket fedő lágy részek is a könyökhöz tartoznak. Elülső részén három izmos kiszögellés található, ott a bőr nagyon vékony és rugalmas. A felszínhez közeli nyirokerek olyan hálózatot alkotnak itt, amely követi a vérerek útvonalát, s ez az a terület, ahol a leginkább ér­demes nyirokmasszázst alkalmaznunk,

Két hüvelykujjunkat helyez­zük pontosan az alsó ajak közepe alá, majd óvatosan csúsztassuk oldalirányban, mintegy mosolyra késztetve az arcot. Térjünk vissza a ki­indulási pontra, s ismételjük meg többször.

A felhalmozódott folyadék eltávolítása

Mind könyökízületi gyulladás, mind a könyök tájékán bekövetkező sérülé­sek esetén ajánlatos az ott levő ereket masszírozni, mert ez csökkenti az erős fájdalmakat okozó felgyülemlett folya­dék mennyiségét. Végezzünk finom csavaró és könnyed doboló mozdulato­kat anélkül, hogy fájdalmat okoznánk a páciensnek. Műtétek után mindig orvosi felügyelettel masszírozzunk.

A felkar

A felkar a felső végtagnak a könyök és a váll közötti része. Sokféle sérülés érheti, különösen sportolók vagy nehéz fizikai munkát végzők esetében. Alakja egyéntől, nemtől és kortól függően változik, A nők felkarja a környező zsírszövet miatt kerek, Akik rendszeresen edzenek, azoknak a felkarján jól láthatóvá válnak az izomtömegek.

A kétfejű karizom

A kétfejű karizom (bicepsz) olyan izom, amely nem tapad a felkarcsonthoz, ezért szakadása esetén visszahúzódik. Ha a szakadás teljes, jellegzetes mélyedés keletkezik, amelyet könnyű összetévesz­teni a sérvvel. Ilyen esetben a masszázst csakis az orvos rendelheti el, s a masszőrnek be kell tartania az utasítá­sait. Ha a megdol­gozott izom egészsé­ges, erősen meg kell nyomkodni, hogy válaszoljon a külső ingerre. Amikor a lerakódott zsírtól akarunk megszaba­dulni, azaz a masszázs esztétikai célú, a teljes izomtömeget kell megragadnunk mindkét kézzel, s energikus mozdula­tokkal kell masszíroz­nunk a könyöktől

Hüvelykujjunkkal rajzoljunk kis köröket a gyermek állá­ra. A masszírozás tizenöt másodpercig tartson, s a nyomás nagyon enyhe le­gyen.

Fogjuk két tenyerünk közé a gyermek arcának oldalsó részét, mintegy félholdat formázva a fül mögötti résztől az alsó állkapocsig.

A váll

A váll a felkart is magában foglaló felső testrész. Három részből áll: a kiálló vállcsúcsból, vala­mint a lapockai és a deltaizomi részből, Az utóbbi területen mindenféle masszázs végezhető, de a mélymasszázs vált be leginkább nem­csak az izomtöme­gek, hanem a delta­izom alatti szövetek masszírozására is. Ezen a területen gyakoriak az olyan sérülések, amelyek valamilyen fertőző betegség, például gümőkór következté­ben alakulnak ki.

E masszázs során finoman csipkedjük végig a hátge­rinc két oldalát, a gerinctől körülbelül két centiméterre. Először fentről lefelé halad­junk, majd az ellenkező irányban. Ez a masszázs ki­mondottan jót teszt olyan gyermekeknek, akik már járni tanulnak, mert nagy­mértékben erősíti a hátu­kat.

Két kezünket helyezzük egymás mellé a gyermek hátának a felső részén, Mi­közben ellentétes irányba mozgatjuk őket, lassan ha­ladjunk lefelé a hát alsó ré­széig.

A láb és a lábfej

A láb a medence­csont oldalába illeszkedik, s az egyik fő mozgásszervünk. Mind a csontok alakját, mind az izomtömeget tekintve nagyban különbözik a felső végtagtól. Hat jól elkülöníthető részre oszlik, amelyek felfelé haladva a következők: lábfej, boka, lábszár, térd, comb és csípő. A lábfej a kézfej megfelelője, s derék­szöget zár be a láb­szárral. Háti vagy felső részén számos ín található, amelyek rugalmassá teszik, míg a talpon három terület különíthető el.

Jobb kezünkkel fogjuk meg a gyermek farizmát, s toljuk felfelé. A bal kéz hüvelyk- és mutatóujja közé fogva húz­zuk lefelé a bőrt a hát felső részétől az alsó rész felé,

fial dolgozzunk. Ismételjük meg a mozdulatsort a má­sik lábon is, Ekképp meg­akadályozható a nem kí­vánt zsírlerakódás az egész alsó végtagon.

Zárjuk össze mutató- és kö­zépső ujjunkat, s az ízületek csúcsával végezzünk egy­két milliméter átmérőjű kör­körös mozdulatokat. Masszí­rozzuk át az egész hátat.

A lábfej masszírozása

Amikor a lábfejet készülünk masszírozni, sohase oldalt helyez­kedjünk el, hanem a lábfejjel szemben. Ellenkező esetben a kezelés káros lehet. Ne feledjük, hogy az ujjakat mindig a végüktől a tövük felé masszírozzuk, és sohase oldalirány­ban. A nagylábujjat ujjbeggyel masszíroz­zuk a lábközépi zóna felett, s többé-kevés­bé mélymasszázst végezhetünk attól függően, hogy milyen tünetet kezelünk. A kezelése­ket célszerű e rész masszírozásával kezdeni.

Az egyik kezünkkel fogjuk meg a gyermek egyik lá­bát, s emeljük fel, amennyi­re csak lehet. A másik ke­zünkkel masszírozzuk az egész területet a farizomtól a bokáig. Gyúró mozdulat-

Vizenyők

A lábfejen gyakoriak a vizenyők (ödé­mák), s megszünteté­sükre a masszírozás az egyik legalkalma­sabb eljárás. Kezdjük finom mozdulatokkal, majd energikusan folytassuk. A szöve­tek ugyanis könnyen elernyednek a vize­nyő, orbánc vagy szétterjedt kötőszö­veti gennyesedés esetén rendellene­sen keletkező folya­dék miatt. A terület energikus masszíro­zása a vérkeringés helyreállítása szem­pontjából is ajánla­tos, miként szintén jót tesz a láb kimerült­ségérzésének meg­szüntetése szempont­jából azon pácien­sek esetében, akik hosszú órákon keresz­tül vannak talpon.

Nyújtsuk ki jobb kezünk ujja­it, s helyezzük az ujjbegye­ket a gyermek hátának felső részére. Ezután csúsztassuk lefelé kezünket mind­addig, amíg a hát alsó ré­széig nem érünk.

Érdekes kapcsolódó dolgok:

A páciensek

Manapság azoknak a gyermekeknek, akik állandó felügyeletre szorulnak (intenzív  osztályon kezelik őket), csak a tíz százaléka részesül masszázsban, s egészségesen születő gyermekek milliói sohasem részesülnek ilyen kezelésben.

A Marylandi Egyetem hatása

Marylandi Egyetemen kidolgoztak egy programot, amelyben a Nemzeti Egészségügyi Intézettel karöltve azt tanulmányozzák, milyen lehetőségek rejlenek a gyermekmasszázs-terápiákban. Brian Berman, a program vezetője szerint még sok vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy igazolják a gyermekmasszázs hatékonyságát.

Tiffany Field

A gyermekmasszázs oktatói a szakma legmeghatározóbb egyéniségének tartják Tiffany Fieldet, aki rendkívül fontos kutatásokat végzett e témával kapcso­latban a Miami Egyetem Orvos­tudományi Korán a masszázs haté­konyságáról. Field kijelentette: „Az, hogy milyen gyakran masszírozzuk a gyermeket, leg­alább olyan fontos, mint az, hogy meg­felelő étrendet állít­sunk össze számára, vagy hogy a meg­felelő gyakorlatokat végeztessük vele.” Mindkét kezünkkel fogjuk meg a gyermek lábfejét. Hüvelykujjunkkal húzzuk a lábhát bőrét a lábujjak tövétől a boka felé.

Kapcsolat a gyermekkel

Masszírozás közben a szülők jobban érzékelik, mire van szüksége gyermeküknek, s könnyebben megértik válaszait is, Más szóval érzékenyebbek a gyermekükhöz fűződő viszonyukban, s ez a masszázs során tapasztalható testi közel­ségnek tulajdonítható. Tudjuk, hogy a masszázs elősegíti a koraszülöttek növekedését és testtömeg-gyarapodását, ráadásul azok, akik valamilyen egészségi problémával születtek, sokkal kevésbé nyugtalanok, s jobban alszanak.

Magas vérnyomásban szenvedő páciensek

A magas vérnyomásban szenvedőkön végzett hasi mélymasszázs vizelési ingert vált ki, amely a kezelés után négy-öt órával is megmarad, s többszöri székletürítés kísérheti. Ez nem azt jelzi, hogy nem megfelelő masszázst alkalmaz­tunk, épp ellenkezőleg, a kezelésnek köszönhetően távoznak a szervezetből a salak ­anyagok, amelyek másként csak jóval később ürülnének ki, Így méreganyagok halmozódnának fel a testben.