Masszázs és belső egészség

Máj erősítése masszázzsal

Hogyan erősítsük a májat a masszázs alkalmazásával?

A máj a test legnagyobb méretű mirigye. Kb. 1360 grammot nyom egy felnőtt ember esetében, és a test vérállományának a negyede ál­landóan áthalad rajta.

A máj sokféle feladatot lát el: nagyszerű szűrő, természetes fer­tőtlenítő és tisztító műszer. Epét állít elő, melyet a belek a zsír meg­emésztésére használnak, illetve a szorulás megelőzésére. Néhány vér­előállításhoz szükséges anyaggal is ellátja a testet, és cukrot is tárol.

A kéz- és lábreflexpontok

Mivel a máj óriási szerv, ezért a megszokottnál nagyobb reflexterüle­tet fogunk masszírozni. A máj reflexpontjai a jobb kézen és a jobb lá­bon találhatóak. Helyezzük a bal kéz hüvelykujját a jobb tenyér vagy a jobb talp párnázatára, a kisujj vagy a kis lábujj alá közvetlenül

Nyomjuk meg, és végezzünk görgő mozgást uj­junkkal ezeken a területeken, mialatt érzékeny pontokat keresünk. Hogyha találunk ilyet, akkor legalább tíz számolás erejéig masszíroz­zuk. Sokszor előfordulhat, hogy esetleg valamilyen masszázseszközre is szükségünk van, mint például a varázsmasszírozó vagy a kézi masszázseszköz. A máj olykor makacsul ellenáll a gyógyító eljárásoknak. Legyenek hát kitartóak. Nyissák meg az eldugult csatornákat, hogy az elektromos életerő teljes potenciáljával áramolhasson a beteg májba.

Hogyan áll ellen a máj?

Habár néha úgy tűnhet, hogy a máj ellenáll igyekezetünknek, és nem hajlandó saját gyógyulási folyamatát beindítani, hogy aztán újra teljes erővel működhessen, mégis meg kell jegyeznünk, hogy ez a szerv ké­pes egyes testrészeit helyettesíteni. Soha ne felejtsük el, hogy meny­nyire fontos a máj a test egészsége szempontjából, ezért masszírozzuk rendszeresen a hozzátartozó reflexpontokat.

Amennyiben májunk nagyon lanyha, eleinte csak nagyon enyhe masszírozással kezdjük. A májnak az efféle kezelése különféle reak­ciókat eredményezhet. Amennyiben nagyon érzékeny, és komoly vá­laszt ad a kezelésre, akkor néhány napra hagyjunk fel a masszázzsal. Adjunk a természetnek időt arra, hogy eltávolítsa a felesleges mér­geket, és hozzászokjon a megélénkült keringéshez, melyet az elektro­mos életerő hozott mozgásba.

A jobb hüvelykujj nagy párnázatán egy másik igen fontos májreflex- pont található, illetve a jobb nagylábujj párnázatán ugyanez fellelhe­tő. A szív reflexpontjainak a területével egyezik meg, melyet koráb­ban kezeltünk, csak annyi a különbség, hogy azt a bal kézen és lábon masszíroztuk. Nagyon alaposan nyomkodjuk át ezt a párnás részt, s ha újabb érzékeny pontokat találnának, ne feledjék mottónkat: Ha fáj, masszírozzuk ki a fájdalmat!

Térjünk át a hüvelyk- és a mutatóujj közötti hártyára. Csippentsük össze, és csavarjuk meg ennek a területnek a reflexpontjait. Az érzé­keny pontokat itt is dolgozzuk át, hiszen ezek a pontok is felnyitják a test más részeihez tartozó elektromos csatornákat.

Míg a hártyát masszírozzuk, a hüvelykujjal az ujj feletti területen a csontos részt, illetve a hüvelyk- és a mutatóujj közötti részeket is nyomkodjuk át. Az egész területet masszírozzuk meg és csavarjuk. Amennyiben úgy érezzük, hogy könnyebb a kézfej­nél a mutatóujjat használni a hüvelykujj helyett, akkor tegyünk belá­tásunk szerint. A kéz mindkét oldalánál masszírozzuk meg a kezet a csontok mentén, mindvégig érzékeny pontokat keresve.

A máj reflexpontjai segítik az epehólyagot is

Az epehólyag a máj jobb oldali lebenyének felülete alatt helyezkedik el, ez egy gyöngy alakú izomrezgéses epegyűjtő hely. Ugyanitt talál­hatóak azok a fájdalmas megkövesedett csomók, melyeket epekövek­nek hívunk. Több embertől is kaptam olyan levelet, melyben leírják, miként tűntek el a kézen és a lábon elvégzett reflexmasszázsnak köszönhetően, már néhány kezelés után az epekövek. Nem igazán tud­juk, hogy azért következett-e be a gyógyulás, mert a kezelés ellazí­totta az epevezetéket, és a kövek ki tudtak ürülni, vagy pedig azért, mert a kövek maguktól szétrobbantak. Amennyiben ezen reflexpon­tok bármelyikét túl érzékenynek találjuk, addig masszírozzuk, míg a fájdalom el nem tűnik. Ne akarjuk egyszerre, egyetlen alkalommal teljesen kimasszírozni a fájdalmat. Adjunk időt, hogy felszabadulhas­son a dugulás. Soha ne feledjük el, milyen hosszú ideig tartott, míg a test ebbe a beteges állapotába került, adjunk neki időt, hogy varázsla­tos gyógyítási műveletét elvégezhesse. Amikor megnyomjuk és masszírozzuk ezeket a különös, a májhoz és az epehólyaghoz tartozó ref­lexpontokat, az elektromos életerő csatornái megnyílnak.

Az epehólyag-reflexpontok meghatározása

A máj reflexpontjai közvetlenül a jobb oldali borda alatt találhatóak, és az epehólyag-reflexpontok pontosan ez alatt vannak. Középső ujjunkkal finoman masszírozzuk meg ezeket a területeket. Használhatják mind a két ujjukat egyszer­re, ha már megtalálták a reflexpontot. Ne feledjék, hogy a máj igen nagy területet foglal el, s az is lehet, hogy egyszerre több fájó pontot is találnak. Tartsák a nyomást a fájó ponton. A köldök jobb oldalán kezdjék el a munkát, és nagyon finoman nyomják meg, mialatt mind­végig a jobb oldalon maradnak. Minden egyes reflexponton tartsuk meg a nyomást, mialatt hétig számolunk.

Most a könyvben korábban leírt módszert alkalmazzuk. Tenyerün­ket fektessük erre a területre, és az óramutató járásával megegyező irányban körülbelül háromszor körözzünk az adott terület felett, vé­gig a jobb oldalon maradva. Az öt ujjal egyszerre gyakoroljunk nyo­mást közvetlenül a mellkas alatti részre, és rezegtessük az ujjakat, vagy ütögessük velük az adott területet. A rezgetést egészen addig folytassuk, amíg a máj teljes területét lefedtük. Ha egy drót hajkefé­vel enyhén megütögetjük ezt a területet, akkor ugyancsak megújult energiával és egészséggel töltődünk majd fel.

Fejreflexpontok a máj kezelésére

Amennyiben tovább szeretnék ingerelni a májat, és keressék meg a belső szervek, beleértve a máj fejtetőn talál­ható reflexpontjait. Minden, itt elhelyezkedő reflexpontra gyakorol­junk nyomást, lassan háromig számolva. Ezeket a pontokat úgy is ingerelhetjük, ha megütögetjük az ujjainkkal, illetve egy drót hajkefével.

Eztán a fülön lévő pontokhoz fordulunk. A fül a test egészének reflexpontjait tartalmazza. Mivel azonban ilyen piciny területen na­gyon nehéz pontosan megjelölni az egyes testrészek reflexpontjait, ezért a legjobb, ha az egész fület átmasszírozzuk, s megkeressük a fájó pontokat. Mindegy, hogy a fájó pont melyik testrészhez kapcso­lódik, de biztos, hogyha fáj, az adott testrész a segítségünkért kiált. Szánjunk hát rá pár percet, és a fül egészének csipkedésével, húzoga­tásával masszírozzuk meg a reflexpontokat.