Masszázs és belső egészség

Masszázs és a szklerózis multiplex

A cisztás fibrózis és a szklerózis multiplex megszüntetése

Több mint negyven éven ke­resztül azt gondolták, hogy ez a betegség öröklődés útján terjed. Nap­jainkig több mint 82 millió dollárt költöttek arra, hogy feltárják en­nek a genetikai úton terjedő betegségnek az okát, valamint lehetsé­ges kezelésének módját.

Az egyedüli gyógymód, amit ajánlani szoktak az orvosok, az étkezés előtt bevett, hasnyálmirigyenzimet tartalmazó tabletta, va­lamint az A- és E-vitamin rendszeres fogyasztása.

Egy állatorvos felfedezi a szelén fontosságát

Dr. J. D. Wallach állatorvost megkérték, hogy boncolja fel az egyik állatkerti majom tetemét, mely addig ismeretlen okok miatt pusztult el. A vizsgálatok kiderítették, hogy az állat cisztás fibrózisban halt meg, illetve szervezetében kimutat­ható volt a szelén nevű ásványi anyag nagyfokú hiánya.

Ennek eredményeként dr. Wallach arra a megállapításra jutott, hogy a „cisztás fibrózis megelőzhető, sőt ha korai stá­diumában felfedezik, még vissza is fordítható”. Szerinte „a kulcs a tökéletesen kiegyensúlyozott étrendben rejlik, amit szeléntartalmú táplálékok fogyasztásával kell kiegészíteni”.

A cisztás fibrózis kezelésére már 1951 óta ismerünk eljá­rásokat. „Az állatorvosok körében tökéletesen ismert a táp­lálékok helyes összeállításának fontossága. Tudjuk, milyen fontos szerepet tölt be az állatok egészségének megőrzésé­ben az ásványi anyagokban gazdag táplálékok fogyasztása.”

Bár csak az emberek is tudnák, milyen fontos egészségük­re nézve az étrend helyes összeállítása.

Hogyan fékezhetjük meg a cisztás fibrózist?

Most vizsgáljuk meg a masszázs nyújtotta lehetőséget a cisztás fibrózis kezelésére. Mivel napjainkban az egyedüli eljárás a hasnyál­mirigyenzim-tartalmú tabletta étkezés előtti elfogyasztása, ezért irá­nyítsuk rá mi is figyelmünket a hasnyálmirigy masszázspontjaira. Keressük meg rajta a hasnyálmirigy masszázspontjainak pontos helyét. Ezután vizsgáljuk meg is, ahol a fejen elhelyezkedő hasnyálmirigypontokat fedezhetjük fel. Ha min­den masszázspontot megtaláltunk, akkor ujjunkkal megnyomva kezdjük el ingerelni. Első lépésben csak lazán nyomjuk meg, úgy három má­sodperc időtartamban, majd szüntessük meg a nyomást. A nyomás­lazítás váltogatását háromszor ismételjük meg minden egyes reflex­ponton. Most is, mint mindig, keressük az érzékeny területeket, me­lyeknek több figyelmet szenteljünk a kezelés alatt.

A külső elválasztású mirigyek ingerléséről se feledkezzünk el, ezért az azokhoz tartozó masszázsterületeket is jól masszírozzuk meg az egész testen. A rendszeres kezelésük helyreállítja az életerő áramlást ezek­ben a mirigyekben, illetve rajtuk keresztül egész szervezetünkben. Bi­zonyítsuk be dr. Wallach állítását, miszerint ez a betegség megelőzhe­tő, sőt vissza is fordítható, és a mindennapos masszázskezelést egészítsük ki az ásványi anyagokban gazdag, helyes táplálkozással. Véleményem szerint a két eljárás kombinációjával bármilyen betegség megelőzhető, sőt gyógyítható.

A szklerózis multiplex kezelése

Ha a cisztás fibrózis megelőzhető a helyes étrend kialakításával, ak­kor ez az állítás igaz lesz a szklerózis multiplexre is. Ez a betegség na­gyon jól kezelhető a masszázson keresztül. Például egyik hölgybete­gem, a nálam kapott többórás kezelés után teljesen normálisan tudott járni. Most már egyre több tudással rendelkezünk arról, hogyan le­het a varázslatos reflexpontok ingerlésével fokozni a szervezetünkben keringő életerőt, mely újra helyreállíthatja egészségünket. Mivel nem tudjuk pontosan, hogy melyik szervünk működik helytelenül, ezért a kezelés alkalmával minden egyes szerv reflexpontját ingereljük, külö­nös figyelmet helyezve az agyra és a gerincre. Bár már nagyon sok­szor kihangsúlyoztam, de most is meg szeretném ismételni, hogy a legnagyobb figyelmet a külső elválasztású mirigyek masszírozása kap­ja, melyet egészítsünk ki a helyes táplálkozás rutinjával. Az ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag étrend képes megduplázni a masszázskezelés gyógyító hatását, tovább növelve így a teljes gyógyulás esé­lyeit.

A kutatások szerint a szklerózis multiplex előfordulása növekszik azoknál a betegeknél, akiknek gyenge az immunrendszerük. A gyen­ge immunrendszer nem képes megvédeni szervezetünket a bekerülő esetleges vírusoktól vagy baktériumoktól. Ennek elkerülése érdeké­ben biztosítanunk kell az immunrendszer egészséges működését, me­lyet a nyirokrendszer mirigyeinek reflexmasszírozásával érhetünk el a legkönnyebben. Dolgozzuk meg jól a csukló körül elhelyezkedő masszázspontokat, valamint a lábfej területeit a boka környezetében. Ezt a kezelést ismételjük meg többször is egymás után. A nyirokmirigyek fokozott működése természetesen segít szervezetünknek a külső be­hatolók elleni harcban. Ne hagyjuk ki a sorból a hasi idegközpont, az agy és a gerinc reflexterületeit sem. Az egyes reflexpontokat a nyomás és tartás ingerlési módszert használva dör­zsöljük, mely segít az izmok ellazításában, valamint enyhíti az izom­görcsök okozta rohamokat.

Egyre több bizonyíték lát napvilágot arról, hogy ezt a bénító beteg­séget valójában a „civilizált” életstílus kialakította, helytelen táplál­kozási szokások okozzák. Az ilyen jellegű kutatások nagy többségét Németországban végezték.

A kutatók kimutatták, hogy az úgynevezett „primitív” embercso­portok, mint például az eszkimók, vagy néhány afrikai, illetve közép- amerikai törzs körében ez a betegség egyáltalán nem fordul elő. Ha viszont az eszkimók a „fehér ember” által fogyasztott, tápértékekben szegény, illetve félkész ételeket kezdték el fogyasztani, a betegség azonnal megjelent, és szinte ugyanabban az arányban, mint a fejlett országokban. A kutatók egyre magabiztosabban állítják, hogy a szkle­rózis multiplex betegséget a nem természetes, illetve tápértékben sze­gény étkezés váltja ki. Ennek köszönhetően Európában ezt a beteg­séget a helyes táplálkozáson keresztül próbálják meg orvosolni.

A néhai Paavo O. Airola Health Secrects from Europe (Az egészség­megőrzés európai titkai) című könyvében megismerhetjük a dán dr. Jorgen Clausent és felfedezését, miszerint a szklerózis multiplexben szenvedők táplálékában egyértelműen kimutathatók a telítetlen zsír­savak, valamint az F-vitamin teljes hiánya. Dr. Jorgen szerint egyes európai orvosoknak sikerült a betegséget a táplálkozás megváltozta­tásán keresztül kezelni. Például két osztrák orvos, dr. Eckel, valamint dr. Lutz beszámol olyan páciensekről, akik teljesen vagy majdnem teljesen meggyógyultak az előirt szigorú diétán keresztül. Természe­tesen ezeket a módszereket nem alkalmazták a már nagyon előreha­ladott állapotban lévő betegeknél, de szerintem a masszázs és az előbb megismert eljárások ötvözésével az ő kezelésük is lehetségessé válhat.

Az előbb említett természetes táplálkozási szokás alatt legfonto­sabbként a nyers zöldségek, gyümölcsök, a csírázó magvak, az élesztő és a búzacsíra fogyasztását értjük. A tiszta szemcsés lecitin fogyasztá­sa is nagyon kedvező ilyen esetekben.A mielinhüvely számára, ami védőburokként veszi körül az idegeket, nagyon fontos ez az anyag. A lecitin elősegíti, hogy szer­vezetünk jobban megeméssze és befogadja a különféle vitaminokat, mint például az A-, a D- és az E-vitaminok, melyek így jobban felszí­vódnak vérünkben, illetve erre az anyagra a sejtjeinknek is nagy szük­sége van. A megfelelő táplálkozás és a masszázs ötvözése akár éle­tek megmentésére is képes.

A masszázs által felébresztett energia képes áthaladni a sérült idegszálakon egy neves amerikai orvos akupunktúra-szakértő elmélete szerint, az aku­punktúra segítségével olyan mellékidegpályákat alakíthatunk ki a köz­ponti idegrendszerben, ahol a szervekhez futó idegi impulzusok képe­sek áthaladni az olyan idegeken is, melyeknek a mielinhüvelye megsé­rült. Ehhez hasonlóan, a masszázs alkalmazásakor a masszázspontnál létrehozott inger a meridiánokon keresztül jut el az adott testrészhez, és ennek következtében az energia képes átlépni azokon a területe­ken, ahol az idegszál esetleg megsérült. A kezelés növeli a terület vér­ellátását, mely elősegíti a sérült idegek működésének helyreállítását, valamint a gyógyító erő fokozza a többi sejt felépülését is.

Egy másik orvos, dr. Kaslow kimutatta, hogy a természetesen elő­állított táplálékok fogyasztása és a fülre alkalmazott akupunktúrás kezelések ötvözése csökkentheti a rokkantság kialakulásának lehető­ségeit. Az egyik szklerózis multiplexes betege például tíz kezelés után képes volt újra bot nélkül járni! Egyik tanítványom is beszámolt leve­lében az általa elért sikerekről, melyeket a masszázs alkalmazásá­nak köszönhetett. Íme a levele:

Az agy ingerlése a masszázspontokon keresztül

Egy szklerózis multiplexben szenvedő ember önmaga is képes alkal­mazni a masszázs módszereit. A nyomás és ellazítás módszerén ke­resztül az adott masszázspont által irányított terület újraéleszthető. A fü­lön elhelyezkedő pontokat a nyomás és csípés technikával ingerelhet­jük a leghatékonyabban. Ilyenkor az egész fület jól dörzsöljük meg, érintve az összes ott található masszázsterületet. A lábujjak és az ujjak masszírozása se maradjon ki, különös figyelmet szentelve a nagylábujj és a hüvelykujj hegyének, melyen keresztül agyunkat ingerelhetjük.

Dörzsöljük össze tenyerünket, majd a jobb tenyeret helyezzük a fejünk fölé, mellyel pozitív energiát és életerőt hozhatunk létre a fej­ben. A jobb kéz középső három ujjával érintsük meg fejtetőnket, és az ott található masszázspontokat ütögessük meg velük. Dörzsöljük át az agyhoz tartozó pontokat, majd nyomást gyakorolva haladjunk végig a hosszanti forradás mentén, mely a homloktól egészen a tarkóig fut. Ez az a vonal, mely agyunkat jobb és bal féltekékre osztja. Ugyanilyen masszázst elvégezhetünk keresztirányban is egyik fülünktől a másikig haladva. Ez alatt a vonal alatt húzódnak a moz­gatóidegi központok, melyek a mozgatóizmok ellenőrzését végzik, s ingerlésükkel tovább fokozhatjuk kezelésünk hatékonyságát.

Ezek után mindkét kezünket helyezzük fejünkre, majd laza ujjak­kal dörzsöljük át és ütögessük meg egész fejünket, mintha írógépbil­lentyűket kopácsolnánk. Ujjainkkal ugyanazt az utat járjuk be, mint az előbb. Ezzel egy időben, a talp és a kéz masszázspontjainak ingerlé­sével is fokozzuk az agy működését. Az egyes idegek rengeteg másik ideggel állnak folyamatos összeköttetésben, és amikor befut egy inge­rület, akkor az adott ideg előbb eldönti, hogy a kapott információt to­vábbítania kell-e, vagy sem. Ahhoz, hogy ez a döntés létrejöhessen, az adott ideg felszínén úgynevezett „töltéstöbbletnek” kell kialakulnia. Ha ez a többlet jelen van, akkor az ideg továbbítja a hozzá befutott in­gerületet a résen keresztül, ahol az információt neurotranszmitterek fogják átvinni a következő ideg nyúlványára vagy axonjára.

Ebben a fejezetben megtanultuk, hogy a rendszeres masszázskezelés és a helyes táplálkozás betartásának együttes alkalmazásával a gyógyu­lás lehetőségét megkétszerezhetjük, ami bizonyos esetekben a beteg­ségből való teljes kilábalást jelentheti.