Masszázs alapfogalmak

Öngyógyítás beindítása masszázzsal

Hogyan indítja be a masszázs a test öngyógyító működését?

Több millió ember  győződhetett meg a masszázs ha­tékonyságáról, s olvasott magazinokban és napilapokban erről a ter­mészetes gyógyítótechnikáról. Olykor különféle elnevezéseket kap­nak ezek a módszerek, valójában azonban mindegyik technika során a test egy bizonyos pontját ingerlik.

A masszázs beindítja majd a test különféle életfolyamatait, és egyetlen testrész sem marad érintetlen, ha figyelmesen követik az utasításokat.

Azáltal, hogy a nyirokfolyadék a sérült testrészekben is elkezd áramlani, felszabadítják a nyirokrendszer gyógyító erejét. A reflex­pontok itt leírt módon történő masszírozásakor működésre késztetik az idegrendszert, s ezzel meggyorsítják a gyógyulás folyamatát, ugyan­akkor a test különböző szervrendszerei közötti életenergiát is kiegyen­súlyozzák.

Vessünk egy röpke pillantást az 1. ábrára. Figyeljük csak meg, hogy az energiaáramlás és a keringés mennyire lelassul, ha akadály kerül az útjába. Ezeknek az akadályoknak a megszüntetésével egészséggel töltjük fel a testünket, és lehetővé tesszük, hogy az életenergia a test minden pontjában szabadon áramolhasson.

A testen bárhol fellelhető érzékeny pont az energiaáramlást aka­dályozó dugulást vagy torlaszt jelzi. Ez pedig azt jelenti, hogy a test valamely részében — ami természetesen ettől jóval messzebb is elhe­lyezkedhet — gondok vannak.

Most már biztosan értik, hogyan is képes csodát tenni a masszázs.

Ezt az egyszerű gyógyító eljárást sok-sok éven át semmibe vették, mert túlságosan egyszerűnek találták.

Hogyan működik a masszázs?

Amikor ujjunkkal a test egy bizonyos részén található reflexpontra (idegvégződésre) nyomást gyakorolunk, furcsa, bizsergő érzést tapasz­talhatunk a test egy másik területén, s ebből tudjuk, hogy ez a ref­lexpont a távoli testterülettel áll kapcsolatban. Néhány másodpercig tartsuk rajta ujjunkat a ponton, ha pedig nagyon érzékeny, akkor többször egymás után gyakoroljunk rá nyomást. Így meggyőződtünk arról, hogy a reflexpont gyógyító nyomása eljut a betegség forrásához az idegen át.

Néha megeshet, hogy a bizsergést ott érezzük, ahol a legkevésbé számítunk rá. Amikor ez megtörténik, rá fogunk ébredni, hogy az egészség életet adó forrását fedeztük fel. Ez az óriási ajándék, mely olyan felbecsülhetetlenné teszi a reflexmasszázst. A test teljes terüle­tére kiterjed a masszázs, és minden területet képesek vagyunk vele irányításunk alatt tartani. Megelőzi a legyengülést, mely aztán később betegséghez vezethetne.

Ne legyenek türelmetlenek, és soha ne feledjék, hosszú ideig tar­tott, míg jelenlegi beteges állapotukba kerültek, s időt kell adniuk a természetnek arra, hogy kijavítsa a hibákat, még akkor is, ha gyakran nagyon gyors, szinte csodaszámba menően gyors javulás indul be a masszázs hatására.

Esetenként szükség van rá, hogy a fájdalom megszüntetése érdeké­ben hosszabb ideig ingereljük az adott reflexpontot, néha húsz perc­től akár egy óráig is tarthat. Ne adják fel, ha a fájdalom nem szűnik meg azonnal, működni fog!

Szüntessük meg a legenyhébb fájdalmat is!

Bármikor, ha a legenyhébb fájdalmat érezzük a test bármely pontján, kezdjük el a reflexpont nyomását és masszírozását azonnal! A test ezen a módon, a reflexponton keresztül jelez nekünk, hogy valami gond van. Valahol torlasz alakult ki, mely a test egy bizonyos részének az alultápláltságát okozza. Lehet, hogy a beteg testrész sokkal távolabb van, mint a jelet küldő pont, mégis ezt kell megnyomnunk azon­nal, ha szeretnénk megelőzni, hogy a jövőben valamiféle váratlan betegség lesújtson ránk. Hallgassanak a testükre! A betegség beköszönte előtt mindig kapunk egy figyelmeztető jelet, figyeljünk hát oda rá, ahogy az útkereszteződésben felvillanó piros lámpára. Álljunk meg, és nyomjuk meg a reflexpontot azonnal, s éljük az életünket betegsé­gektől mentesen!

Tudományos kutatások a masszázs hatékonyságának bizonyítására

Amióta az akupunktúra megjelent a nyugati világban, az érdeklődőbb orvosok mindig is keresték a lehetőséget, hogy tudományos kutatások segítségével bebizonyíthassák, adott pontok ingerlése megszünteti a testi fájdalmat, és segít a betegség gyógyításában. (Tudományos ku­tatás alatt a laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatokat értjük.)

Napjainkban, Franciaországban, Izraelben, Nagy-Britanniában, Skóciában, Kanadában és az Egyesült Államokban, illetve más nyu­gati országokban számtalan felfedezésre jutottak, melyek eredményei megvilágítják, hogyan is működhet az akupunktúra és a masszázs.

Dr. Roger Dalet a párizsi Beaujon Kórház szakembere, Hogyan szabaduljunk meg a fájdalomtól az ujj egyszerű nyomása által című könyvében elmagyarázza, hogy bizonyos akupunktúrás pontok inger­lése — mely megegyezik a masszázs pontjaival — gazdagítja a vért, a légzés javulásához vezet, különösen az asztmás betegek esetén figyel­hető ez meg igen erőteljesen. A szívritmuszavarban szenvedő betegek is jelentős javulást mutatnak az akupunktúrás kezelések után.

Dr. Dalet azt is leírja könyvében, hogy a gyomor és a bél perisz­taltikus mozgása is megváltozik. Ezen megfigyelések szerint, amikor a bélmozgás túlzottá válik, ami igen erős fájdalmat okozhat, az aku­punktúrás tűk gyomortájékon való alkalmazása csökkentette a moz­gás mértékét, és az egész testet megnyugtatta.

 

A masszázs  működésének tudományos magyarázata

A reflexpontok olyan energiakereszteződési pontok, melyek a test meridián vonalában megváltoztatják és erősítik az áramlást, energiát küldve a szervek és az idegrendszer felé.

Dr. Becker és munkatársai elektródákkal végeztek kísérleteket, s arra a tudományos következtetésre jutottak, miszerint a test meridián vonalán elektromos áram folyik át. Ez bizonyítja azt, hogy a reflex­pontoknál és a meridián mentén, különös elektromos tulajdonságok­kal rendelkező területeket lelhetünk, melyek különböznek a körülöt­tük lévő szövetektől.

Az Aberdeen Egyetemen és a La Jolla-beli Kaliforniai Egyetemen végzett több hónapos kutatás után az agyban fellelhető, és kémiailag a kábító morfiumhoz igen hasonló kémiai hírvivők sorát fedezték fel. Endorfinoknak nevezték el őket, s ugyanolyan hatást fejtenek ki a fájdalom csökkentésében, mint a morfium. Úgy tűnik, hogy megaka­dályozzák a fájdalomimpulzus egyik neurontól a másikig való eljutá­sát.

Nagyon sok, kémiailag meglehetősen hasonló anyagot fedeztek fel mostanában. Ismeretes, hogy ezek az anyagok nyugtató hatással bír­nak, sőt eufóriához is vezethetnek, ezzel optimizmust és boldogságot keltve az egyénben, kémiai összetételüktől és attól függően, hogy az agy mely területét befolyásolják.

Egy kanadai tudós, a torontói Pomeranz nevű egyetemi tanár fedezte fel, hogy az akupunktúra szabadítja fel ezeket a bizonyos endorfinokat. A masszázs és a masszázs pedig ugyanezt az eredményt képes el­érni a nyomás alkalmazásával, tűk használata nélkül.

Sokan meggyógyultak

Az a tény, miszerint a reflexpontok átdolgozása elősegíti, hogy a ter­mészet megnyissa az egészség csatornáit, a test bármely és minden része számára, már bebizonyosodott. Ez a módszer mindig sikeres lesz, ha megfelelően alkalmazzuk. A masszázs és a masszázs nemcsak abban se­gít, hogy az eldugult csatornákat felnyissuk, de mágneses életerővel is ellátja a testet, a csatornákon keresztül feltöltve a rendszert, mint valamiféle lökéshullám.

Annak érdekében, hogy megértessem önökkel a masszázs és a masszázs egy­szerűségét, arra kérem, emlékezzenek vissza az életükben egy olyan pillanatra, amikor úgy érezték, hogy egyfajta elektromos „jel” hullámzik át az idegeiken. Például amikor hirtelen megijesztették önöket, vagy azt közölték, hogy ki kell húzni egy fogukat. Akkor is érez­hettek ilyet, amikor kihúzták pár szál hajukat… Bármikor történt is meg, egy biztos, hogy az idegekben futó jelet nagyon kivehetően le­hetett érezni. Minden valószínűséggel az érzés a fejük búbjától a láb­ujjukig futott.

Ez egy igen jó példa arra, hogy bemutathassuk, miként is utazik az elektromos életenergia az idegpályákon keresztül a masszázs és a masszázs al­kalmazása alatt. Ennek az erőteljes gyógyító erőnek az alkalmazása­kor azonban nem túl gyakran „érezzük” ezt a gyógyító életerőt, amely ilyen teljes körű — és egyes esetekben azonnali — feloldozást nyújt.