Masszázs és belső egészség

Masszázs és belső elválasztású mirigyek

Hogyan ingerli a masszázs a belső elválasztási mirigyeket?

A belső elválasztású mirigyeknek nincsenek vezetékeik, közvetlenül a vérbe ürítik hormonjaikat, Azok, akik esetleg jártasak a hindu tanításokban, tudják, hogy ezeket az energiaközpontokat csakráknak is szokták nevezni.

Az agyalapi mirigy a tobozmiriggyel együtt a fej központjához kö­zel található. A pajzsmirigyek és a mellékpajzsmirigyek a gégefő kö­zelében, a nyak alsó részénél van, a csecsemőmirigy pedig a mellkas területén található meg. A hasnyálmirigy a testben kicsit lejjebb, a gyomor alatt, a mellékvese felett helyezkedik el. A mellékvesék a ve­sén lévő kicsiny sapkák. A még lejjebb lévő területeken a férfiak és a nők ivarmirigyei (a herék és a petefészkek) találhatóak.

A belső elválasztású mirigyek fontossága

Ezek a mirigyek mind kiegészítik egymást, és együttműködnek. Ezek­nek a mirigyeknek a fejlettsége és helyes működése az egyén egészsé­ge szempontjából alapvető fontosságú. Az általuk kibocsátott hormo­nok tesznek különbséget például egy nagyon alacsony és egy nagyon magas, a lángész és a kicsiny értelemmel megáldott egyén, a boldog és a kedélytelen ember között. Ezektől függ, hogy milyenek vagyunk, és ezektől függ energiánk, cselekvésünk minősége, kisugárzásunk és megalapozottságunk, ahogyan az életfolyamatok felélesztése is.

Az agyalapi mirigy

A nyugodt és alapvetően boldog, csalódásoktól mentes ember min­den bizonnyal rendezett, egészséges agyalapi miriggyel rendelkezik. Amennyiben önre nem igaz minden itt felsorolt jellemvonás, akkor érdemes ellenőriznie az agyalapi mirigy reflexpontjait, melyek a nagy­lábujj párnázatának közepén, a kéz esetében pedig a hüvelykujj párnázata közepén helyezkednek el.. Eszre fogják venni, hogy a homlokon is találhatunk néhány, az agyalapi mi­rigyhez tartozó reflexpontot.. Ugyancsak ez a mirigy akadályozza meg a zsír túlzott felhalmozódását. Amennyiben többlet­súlytól szeretne megszabadulni, még fontosabb, hogy különös figyel­met szenteljen az agyalapi mirigy reflexpontjainak.

Agyalapi mirigy hatásai
Agyalapi mirigy hatásai

Egy néhány éve folytatott tudományos kutatás kimutatta, hogy a gyerekeknél megfigyelhető engedetlenség, szájhősködés, mogorvaság és egyéb viselkedésbeli rendellenességek oka az agyalapi mirigy nem megfelelő működése.

Az agyalapi mirigyet az első hegedűhöz is hasonlíthatjuk, mely az egész test összhangjának fenntartásáért felelős. Ha nincs jól felhan­golva, akkor az egész testben felborul a rendezettség. Az pedig bizo­nyos, hogy senki sem érezheti magát kiegyensúlyozottnak, ha nincs az összes mirigye egymással összhangban. Ez a mirigy felelős a test töb­bi mirigyeinek és szerveinek helyes növekedéséért, beleértve a rende­zett nemi fejlődést is.

Az agyalapi mirigy a növekedés ellenőrzője, tehát, ha gyermekünk növekedése aggaszt bennünket, mindenképpen masszírozzuk meg az agyalapi mirigy reflexpontjait. Akár gyorsan, akár lassan növekszik gyermekünk, ez a kezelés állandósítani fogja fejlődését. Amennyiben úgy tapasztaljuk, hogy ez a terület nagyon érzékeny, akkor gyakrab­ban is átgyúrhatjuk. Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogyan masszí­rozhatják saját maguknak ezeket a reflexpontokat, és mondjuk el, hogy ezzel növekedésüket jó szinten tarthatják. Ez a kezelés segíteni fogja őket a többi, esetlegesen alultáplált testterület kezelésében is.

A tobozmirigy

A tobozmirigy más mirigyek fejlődését is ellenőrzi, ezzel mintegy sa­ját működési területükön tartja őket. A tobozmirigy nem megfelelő

működése a nemi mirigyeket is befolyásolja, ezzel akár a túl korai érettség tünetét eredményezve. A belső elválasztású mirigyek rend­szerének, az endokrin rendszernek a működését teszi kiegyensúlyo­zottá és hatékonnyá.

A pajzsmirigy

A pajzsmirigyműködés fokától függ, hogy az egyén tompa vagy éber, eleven vagy levert, illetve gyors vagy lassú. A nemi mirigyek fejlődése és működése ugyancsak nagymértékben függ a jó felépítésű és egész­séges pajzsmirigytől.

A pajzsmirigy fontos masszázspontjai a kézen és a lábon helyezkednek el. A talpon, a nagy párnás rész alatt, a nagylábujjhoz közel keressük meg a pajzsmirigy masszázspontját. A bal talpon lévő pajzsmirigymasszázs- pontok a bal oldali pajzsmirigyet, míg a jobb talp masszázspontjai a jobb oldali pajzsmirigyet ingerlik. Ugyanez igaz a kézen, a hüvelykujjhoz közel megtalálható pajzsmirigymasszázspontokra.

A hüvelykujjal, ujjakkal vagy egy reflexmasszírozó eszköz segítsé­gével, a talp párnás része és a tenyérpárnázat alatt nyomjuk meg ezt a reflexpontot

. Előfordul­hat, hogy találkoznak majd néhány érzékeny ponttal ezeken a terü­leteken, ilyenkor a fájdalmat ki kell masszírozni, persze nem egy al­kalommal Küldjünk gyógyító életerőt lépésről lépésre, minden alka­lommal egy kicsit a nem megfelelően működő pajzsmirigybe, míg az újra helyesen, egészségesen kezd el működni.

Most pedig a pajzsmirigynek a test más területein fellelhető masszázspontjait fogjuk megkeresni.. Most az álltól elkezdve, finom görgő moz­gással masszírozzuk át ujjainkkal az adott területet. Nem kell erősen nyomni ezeket a részeket, semmiképpen sem szeretnénk összetörni a pajzsmirigyeket. Így haladjunk lassan lefelé, a kulcscsont irányába, majd forduljunk vissza és az áll felé, felfelé haladva is végezzük el ugyanezt a masszázst. Cseréljük meg a kezeket, s a hüvelykujjak kerül­jenek az ellentétes oldalra. Ismét masszírozzuk meg a nyakat az előbb leírt módon, le a kulcscsontig, majd vissza az állcsonthoz. Azt javas­lom, hogy nagyon lassan masszírozzák ezt a területet, s az első napok­ban mindössze egyszer-kétszer végezzék el a pajzsmirigymasszázst. Amint szükségét érzik, folyamatosan növeljék a kezelés idejét.

Ezt a mozdulatot nagyon finom nyomással, kétszer-háromszor kell csupán megismételnünk, de mind a két olda­lon. Ezek azok a reflexpontok, amelyek az általam leírt masszázs se­gítségével gyönyörű, erőteljes és puha bőrt hoznak létre, amiről még részletesebben a szépségről szóló részben fogok szólni. Állítólag ez a masszázs segít megelőzni az őszülést is.

Nézzük meg a pajzsmirigy egy másik reflexpontját. Ha megpró­báljuk megtalálni a fejtető közepét, akkor rálelhetünk a pajzsmirigy egyik felettébb érzékeny masszázspontjára.. Ez a masszázs természetesen a mellékpajzsmirigyeket is ingerelni fogja. A fül előtti részen kezdődik, és egy egyenes vonal mentén helyezke­dik el. Tapintsák ki a helyzetét, hiszen minden fejnek más a formája. Most pedig helyezzék mindkét kéz középső ujját erre a masszázspontra, s néhány másodpercig tartsák meg a nyomást, majd engedjék el. Is­mételjék meg háromszor, ugyanannyi ideig tartva a nyomást minden egyes alkalommal. Használhatjuk csak az egyik kéz középső ujját, ha úgy érezzük, ezzel jobb eredményt érünk el.

A mellékpajzsmirigyek

A mellékpajzsmirigy valójában négy, csepp méretű mirigy, melyek a pajzsmirigy felületébe ágyazódnak, és a test tökéletes rendezettség­ben való működéséért nagyon nagy felelőséget vállalnak. Ezeknek a mirigyeknek a helyes működése kiegyensúlyozottságot és megelége­dettséget okoz. Befolyásolják a testen belüli összhangot, és fenntart­ják annak keringési egyensúlyát is úgy, hogy a kalcium és a foszfor testben való elosztását és felhasználását ellenőrzik. Egyfajta polari­tást képviselnek, ugyanis a foszfor az idegrendszerrel, míg a kalcium a csontrendszerrel áll szoros kapcsolatban. Remélem, fel fogják ismer­ni az egyik oldalon álló mozgalmas alkotóelemet és a másikon álló statikust. A mellékpajzsmirigyek a kettő közötti egyensúly fenntartá­sáért felelősek.

Ezeknek a végtelenül fontos kicsiny mirigyeknek a reflexpontjai a pajzsmirigy kézen és lábon lévő reflexpontjainak a közelében he­lyezkednek el. Ezeknek a megtalálásához azonban sokkal mélyebbre hatoló nyomást kell alkalmazni. Abból, amit eddig elmondtam, már megérthették, hogy mennyire fontos megőrizni a mellékpajzsmirigyek egészséges működését. Valószínűleg a kis kézi masszírozót kell majd használniuk a masszázshoz  azért, hogy elég mélyre tudjon hatolni a nyomás, s megújult elektromos életerőt tud­janak küldeni ezeknek a mirigyeknek. A kézen és a lábon lévő masszázspontok masszírozásakor előfordulhat, hogy azok túlságosan is ér­zékenyek lesznek. Nagyon nagy figyelemmel kell kezelnünk ezeket, egészen addig, amíg ez a túlérzékenység már a masszírozó-bot alkal­mazása során is teljesen megszűnik. Vannak, akik a mellékpajzsmirigy reflexpontjainak masszírozását bizonyos mértékig mindig is érzékenynek találják majd. Ezért nem árt ezeket a pontokat minden egyes ke­zelés alkalmával figyelmesen megmasszírozni.

A csecsemőmirigy

A csecsemőmirigy egy rózsaszínes szürke, kétlebenyes szerv, amely magasan a mellkasban foglal helyet, a mellkas csont mögött..

A múltban voltak bizonyos félreértések a csecsemőmirigynek az egészségmegőrzésben betöltött szerepét illetően. Azt tartották, hogy a csecsemőmirigy a serdülőkorra, méretét tekintve, egyre kisebb lesz, s használhatatlanná válik. Ezt az elképzelést azonban dr. John Diamond megcáfolta. A testünk nem hazudik című könyvében a kö­vetkezőket írja: „A csecsemőmirigyet igazi belső elválasztású mirigy­ként kezelhetjük. Ez azt jelenti, hogy olyan mirigy, mely a vérbe üríti hormonjait, onnan pedig a test más területeire küldi, így fejtve ki ha­tását másutt is.”

Dr. Diamond azt is elmondja, hogy: „A csecsemőmirigyeknek az immunológiában betöltött szerepére rámutató, az elmúlt húsz évben felhalmozódott, tudományos bizonyítékok száma óriási. Azoknál az emberi lényeknél vagy állatoknál, akikből vagy amikből kivették, illet­ve elpusztították a csecsemőmirigyet, az immunrendszer, mely megvéd a fertőzésektől és a rákos burjánzásoktól, hatékonysága csökkent.”

Az emberek, ahogy öregszenek, sokkal fogékonyabbak mindenfé­le betegségre, s ennek oka, hogy hagyják a csecsemőmirigyet legyen­gülni. Pedig talán ez az egyik legfontosabb mirigy a testünkben, ez az életenergia székhelye. Amikor a csecsemőmirigy legyengül, energiát vesztünk.

Az izom-összehúzódás erősítése a csecsemőmirigy feladata, s a cse­csemőmirigy állapotát éppen ezért legkönnyebben a kineziológiával lehet ellenőrizni, amit ugyanakkor a stressz legyőzésére vagy a stressz okának meghatározására is felhasználhatunk. A testen keresztülfolyó limfa vagy nyirokfolyadék áramlásában is szerepet játszik a csecsemő­mirigy. A nyirokrendszer a sejtekből elszállítja, s a véráramba üríti ki az idegen anyagokat, a sejttörmeléket és a mérgeket.

A csecsemőmirigy az energia otthona

A csecsemőmirigy felügyeli és rendszerezi a test energiarendszerének energiaáramlását, s azonnali hibajavítást alkalmaz, ha egyensúlyza­vart észlel. Így teremt egyensúlyt és összhangot a testenergiában.

Dr. Diamond azt is leírja, hogy: „A csecsemőmirigy a test és elme közötti kapocs, és ez az első szerv, amelyre hatást gyakorol a szellemi magatartás és a stressz!”

Tudjuk, hogy az életünk során megtapasztalt rengeteg dolog ki­szívja energiánkat, s ennek következtében testünk izmai legyengül­nek. Ide tartoznak a nem megfelelő ételek, például a cukor és a ké­miai anyagok. Például egy puha székben, mint amilyen az autó ülése, való üldögélés csökkenti a szellemi éberségünket, mivel az elménket és izmainkat is gyengíti ez a semmittevés. Egyes emberek közelsége ugyancsak leszívhatja az energiánkat. A negatív gondolatok, a túl hangos vagy nem kiegyensúlyozott zene, s egyes színek annyira lecsa­polhatják energiánkat, akárcsak az állandó stressz.

Hogyan keltsük életre a csecsemőmirigyet?

Engedjék meg, hogy elmondjam, miként kelthetik nagyon gyorsan életre a csecsemőmirigyet, s ezzel milyen módon erősíthetik fel le­gyengült izmaikat. Nézzük meg először a 2., 7. és a 8. ábrákon a cse­csemőmirigy mellkasban való elhelyezkedését. Amikor az ujjak he­gyével a csecsemőmirigy feletti részen megütögetjük a mellkast, inge­relni fogjuk a csecsemőmirigyet, s arra késztetjük, hogy gyorsan ener­giát küldjön a test összes izmába.

A csecsemőmirigy működésének gyors helyreállítási módja a száj­padláson, épp a fogak előtt található csecsemőmirigy-masszázspontnak a megnyomása. Nyomjuk meg ezt a pontot a nyelvünk hegyével!

Kineziológiai próba

Egy rövid és egyszerű kineziológiai próbát fogunk alkalmazni a cse­csemőmirigy erejének megállapítására, hogy megtudjuk, mennyire képes erősíteni vagy gyengíteni a test izmait. Segítőtársra lesz szük­ségünk, aki velünk szemben áll, és bal karját kinyújtja egyenesen elő­re. Ezalatt jobb keze nyugodjon ellazulva a test mellett. Most, a part­nerrel szemben állva, helyezzük bal kezünket a vállára, hogy megtá­masszuk testét. Közöljük vele, hogy megpróbáljuk majd egyenesen kinyújtott karját lefelé nyomni, s kérjük meg, próbáljon meg ellenáll­ni a nyomásnak. Jobb kezünket tegyük a bal csuklója fölötti részre, s nyomjuk meg karját lefelé, de csak annyira, hogy ellenőrizhessük iz­mainak erősségét. Ez itt nem az erők harca. Amennyiben azt találjuk, hogy az izom gyenge, kérjük meg társunkat, ütögesse meg mellkasán a csecsemőmirigy masszázspontját, vagy nyomja meg a szájpadláson lévő másik masszázspontot, az előbb leírtak szerint, s újból végezzük el a pró­bát. Az izmoknak ez alkalommal már erősnek kell lenniük.

Amennyiben az izmok erősnek bizonyultak, etessünk társunkkal egy kevés cukrot, kérjük meg, hogy gondoljon valamiféle kellemetlen élethelyzetre, hallgattassunk vele valamilyen kellemetlen zenét, vagy tegyük ki valami más stresszhelyzetnek, mielőtt még újra elvégeznénk a gyakorlatot. Hogyha helyesen végezzük a próbát, akkor minden bi­zonnyal az izmok nagyon gyengék lesznek, s még egy enyhe nyomást sem tudnak majd kivédeni. Gondoljuk csak meg, hogy a testünkben mennyi izom van, amelyik egy ilyen kicsinyke stressz hatására energi­át veszít, és elgyengül. Hát csodálkozunk rajta, milyen sok ember ide­ges és beteges, anélkül hogy tudná viselkedésének, érzéseinek okát?

A pozitív életenergia ellenőrzése

Térjünk most át kellemesebb és pozitív dolgokra, melyek életre keltik a csecsemőmirigyet, s növelni fogják életenergiánkat, ahelyett hogy csökkentenék.

Sokkal több kellemes módszer áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy újra életet leheljünk a csecsemőmirigybe, tanuljunk hát meg néhá­nyat. Elsőként nézzük a természetet.

Dr. Diamond szerint: „A nyelv helyes tartása az, amikor a száj­padláson középen elhelyezkedő masszázsponthoz nyomódik. Ebben a helyzetben az egész test folyamatosan felfrissül annak a közvetlen kapcsolatnak köszönhetően, amely a középső reflexpont és a test energiarendszere és az életenergia között van.” Emellett minden mo­solygásnál a csecsemőmirigyet ingereljük. A nevetés energiával tölti fel a testet, ezért helyesen tesszük, ha mindig pozitívan szemléljük a dolgokat, s elménket boldog, kellemes gondolatokkal töltjük meg. Érezzük a szeretet rezgő érzését mindenben, ami szép. Üljünk egye­nesen, hallgassunk jó zenét, s csakis jó minőségű, azaz természetes ételeket fogyasszunk. Köszönettel és örömmel gondoljunk minden bennünket körülvevő dologra. Van-e ön számára valamiféle mélyebb jelentése a szeretet, hit, remény és a jóindulat szavaknak? Rendel­keznek-e ezek a szavak energiafeltöltő minőséggel és spirituális tar­talommal?

Hogyan masszírozzuk a csecsemőmirigy más reflexpontjait?

Keressük meg a talpon elhelyezkedő másik csecsemőmirigy-reflex­pontot. Ezt a reflexpontot természetesen a tenyéren is meg fogjuk találni.

A csecsemőmirigyhez tartozó reflexpontokat a fejtetőn is találunk. Nézzük csak meg a 16. ábrát! Bármi, ami a középvonalon helyezke­dik el, igazából segít a csecsemőmirigy ingerlésében.

Remélem, most már sokkal világosabban látják, mennyire fontos szervünk a csecsemőmirigy. A néptáncosok például hosszú és egész­séges életet élnek, mert a csecsemőmirigyüket jó zenével, nevetéssel és a tánc alatti mulatsággal ingerlik. Mindig nevessenek és mosolyog­janak, hogy ezzel is ingereljék a csecsemőmirigyet, s éltető életener­giával árasszák el testüket ahelyett, hogy energiájukat a negatív rez­gés elszívná.

A hasnyálmirigy

A hasnyálmirigy a test középső területén elhelyezkedő nagyméretű mirigy. Valójában két részből áll. A hasnyálmirigy nagyobbik része emésztőnedveket bocsát ki, s a hasnyálmirigyen belüli más sejtek in­zulinhormont ürítenek, mely a test cukorszintjéért felelős.

Ezeket és más mirigyeket is ingerlünk, amikor a tenyéren és a tal­pon található hasnyálmirigy-reflexpontokat masszírozzuk. A bal láb­bal kezdjük, és hüvelykujjunkkal vagy bármi mással, amit a reflexpon­tok masszírozására használunk, kezdjük el közvetlenül a nagylábujj párnázata alatt a masszírozást, ahol a pajzsmirigyreflexpontokat is ta­láljuk. épet. A görgős módszerrel masszírozzuk át a talpat, s keressünk fájó pontokat. Soha ne feledjük, hogyha bármiféle, tapintásra érzékeny pontot találunk, akkor mind­egy, hogy hol helyezkedik el ez a pont — kivéve, ha egy zúzódásról vagy duzzanatról van szó —, a nyomást vagy a masszírozás technikáját alkalmazva kezdjük el a kezelést azonnal.

Most térjünk át a kézen lévő reflexpontokra. A hüvelykujjal vagy egy eszköz segítségével kezdjük el masszírozó és nyomó mozdulatok­kal teljesen átgyúrni a másik kezet. A hüvelykujj és a mutatóujj kö­zötti hártya felé irányítsuk a masszírozást, s mindvégig keressünk érzékeny pontokat. Ismételjük ezt meg kétszer-háromszor mindkét kézen, majd csipkedjük meg és masszírozzuk át a hártyát mindkét tenyéren, a csontok, a mutató- és a hüvelykujj között. Úgy látszik, ez a pont a test igen sok területének „forródrótja”, ezért nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el. Segít az éltető elektromos energia áramlásában, attól függetlenül, hogy a test mely területéhez vezető csatornákat akarjuk kitisztítani.

Egyik vagy mindkét kezünk ujjait, amelyik számunkra hatékonyabbnak tűnik, nyomjuk bele a hasfalba, kicsivel a borda alatt. Számoljunk el lassan háromig, majd engedjük fel a nyomást. Háromszor ismételjük meg a gyakorlatot. Mivel a has­nyálmirigy igen nagy területen terül el, ezért két-három centiméterrel a test középpontja felé elmozdíthatjuk az ujjakat, s megismételhetjük a gyakorlatot az egész területen még egyszer.

A fülben is vannak megfelelő reflex­pontok, amelyeket nem tüntettünk fel, amikor azonban a fület masszírozzuk, a hasnyálmirigy reflexpontjait is ingerelni fogjuk.

A mellékvese

A mirigyek ellenőrzik életünk minden egyes percét, születésünktől a halálunkig. A mellékvesék biztosítják a belső energiát, a cselekvés motivációját. A mellékvese két, háromszög alakú testből áll, melyek a vesék előtt és felett fekszenek. A mellékvese külső része, a vesekéreg háromféle hormont termel, melyek a test többféle működését ellen­őrzik, például a víz- és sóháztartást, és a szénhidrát, fehérje, valamint a zsír anyagcseréjét. A mellékvese belső része termeli az adrenalin nevű hormont, mely azonnal felkészíti a testet a veszélyhelyzetre való reagálásra.

A mellékvese ingerlése és tökéletes működésének megőrzése ér­dekében először is a kézen és a lábon található pontokat kezdjük. Láthatjuk, hogy a mellékvesék a vesék felett helyezkednek el, ebből következik, hogy a mellékvese reflex­pontjai ugyancsak kicsivel a vese masszázspontjai fölött lesznek, a kéz középpontjában. A lábon pedig kicsivel a talp középpontja felett ta­láljuk azokat. Ehhez lásd a 3. és az 5. ábrákat. Amennyiben ezek a te­rületek nagyon fájdalmasak, akkor a mellékvesék minden bizonnyal arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nem kapnak elegendő energia­ellátást. Valahol a vezetőben rövidzárlat keletkezett, ezért meg kell nyomkodnunk néhány pontot, hogy kijavítsuk az energiahiányosságo­kat. A hüvelykujjunkkal vagy a reflexmasszírozóval nyomjuk meg és masszírozzuk át ezeket a reflexpontokat többször egymás után. Azon­ban figyeljünk oda, mert ezek a pontok annyira közel fekszenek a ve­sék reflexpontjaihoz, hogy elkerülhetetlen a vesereflexpontok meg­masszírozása a mellékvesepontok masszírozása közben. Kezdetben viszont nem lenne jó, ha túlmasszíroznánk a vese pontjait, ezért aztán az elején elég, ha a mellékvesét is csak öt másodpercig masszírozzuk.

A vese reflexpontjait is fel­fedezhetjük ezeken az ábrákon, s ahogy a vesét ingereljük, természe­tesen a mellékvesét is gyógyítjuk. Nyomjuk meg és tartsuk finoman rajta a nyomást a 7. és a 8. ábrán lerajzolt testmasszázspontokon is.

Az ivarmirigyek — a nemi mirigyek

Az ivarmirigyek — a férfiaknál a herék, a nők esetében a petefészkek — a test alsó részén helyezkednek el. Az agyalapi mirigy termeli azo­kat a hormonokat, melyek az ivarmirigyek fejlődését ösztönzik.

A belső elválasztású mirigyek helyes működése, mint már említet­tük, igen fontos, s a masszázs rendbe hozhatja a belső elválasztással összefüggő gondokat. Mirigyrendszerünk az életerő szállítója, s ezt az egész testben működésbe is hozza. Ezen mirigyek masszázspontjai­nak masszírozásával igazából az egész test ingerlését végezzük.

Megmutatja a bokához közel, a láb külső ré­szén elhelyezkedő ivarmirigy-reflexpontokat. A férfiaknál ez a herét, míg a nőknél a petefészket jelenti. A láb belső oldalán, közel a boká­hoz a nőknél a méh, a férfiaknál pedig a pénisz reflexpontja találha­tó. Prosztatabetegségek esetén is ezt a területet kell masszírozni. Az ivarmirigy reflexpontjainak kezeléséhez még a láb hátulsó részén hú­zódó Achilles-ínt is csipkedjük és masszírozzuk meg.

A kézen keressük meg a csuklót is magában foglaló reflexpontot, s keressünk a csuklón érzékeny pontokat. Amennyiben fájó pontot ta­lálnánk, természetesen masszírozzuk ki a fájdalmat azonnal.

Több reflexpont is van, ami segíti az ivarmirigyeket, amelyeket még részletesebben a nemi életről és az azzal kapcsolatos gondokkal foglalkozó fejezetben fogok kifejteni.

Teljes felépülés a reflexmasszázs segítségével

Mialatt Alaszkában a masszázsról tartottam szemináriumot, talál­koztam egy nagyon beteg nővel. Már arcának színéből láttam, valami nagyon komoly baja lehet. Titkárnőként dolgozott, s elmondta, hogy munka közben rovarirtószer-mérgezés érte. Az orvos, akihez fordult, tanácstalan volt. Nagyon szenvedett, s nem tudta, mi gyógyíthatná meg. Felajánlottam neki, hogy én talán tudnék rajta segíteni, mivel feltehetőleg a méreg a nyirokrendszerben keringett. Habozás nélkül bármit kipróbált volna, csak jobban legyen, így aztán belekezdtünk.

Két teljes órán keresztül masszíroztam őt az első alkalommal, nyomkodtam és húzogattam ujjaimmal a reflexpontjait. Néhány nap­pal meg kellett hosszabbítanom a tartózkodásomat, de megérte, mert mielőtt eljöttem volna, akkorra szinte teljesen felépült. Manapság pe­dig saját maga végzi a masszírozást, hogy a testében felhalmozódott mérgek maradékától is megszabaduljon.